Валидност >>

Срокове за валидност:Издаденото удостоверение е със срок за валидност 3 години от датата
на положителното заключение. 


При постъпване на работа
удостоверението е валидно до 55 – годишна
възраст при условие, че
водачът не е напуснал предприятието.

Водачи, след навършване на 55 години подлежат на психологическо
изследване на всеки три години след датата на издаване на
предходното удостоверение за психологическа годност, а при
навършване на 65-годишна възраст срокът на валидност е една година