Психологическа Лаборатория гр.Ловеч се намира на
ул."Княз Имеритински" 85 на партера на бл."Албена"
/на гърба на казармата/.
* Провежда психологически изследвания и издава удостоверения за психологическа годност на водачи на МПС. /кандидати за определена категория, за работа, по искане от работодател, председатели на изпитни комисии, лица с отнети книжки - за алкохол или поради изчерпване на всички контролни точки /
* Провежда психологически изследвания и издава удостоверения за психологическа годност на лица, работещи като охранители.
* Провежда психологическо консултиране.
--------------------------------------------------------------------------------------
Заповядайте при нас от понеделник до събота от 09:00ч. до 16:00ч. :)
Очакваме Ви на адрес или на посочения в описанието телефон!

Бърз Достъп : Важна Информация за водачите на МПС и психологическото изследване :)


Психологическото изследване при водачите на МПС се подразделя на три части :

* През първата част на хартиен носител се изследва познавателната и личностната сфера и се извършва наблюдение. Познавателната сфера се изследва за ограничено време, докато при личностната сфера не е необходимо време за това.

* Втората част на изследването е свързана с психомоторната сфера. На уред, наречен детерминатор се изследват вашите реакции, свързани с разпознаване на светлини, звуци и натискане на педали.

* Третата част на изследването е свързана с беседването Ви с психолог. По този начин се добива повече информация за Вас.
В края на третата част, ще получите заключение. Ако то е положително, ще получите удостоверение за психологическа годност, ако не е , то трябва да се явите на второ психологическо изследване до шест месеца, от датата на първото Ви явяване. В края на беседата , ще видите вашите резултатите и възможност да ги разгледате. Можете да задавате всякакви въпроси, свързани с тях или удостоверението Ви :)
Удостоверението Ви ще има валидност три години, от датата на издаване.


Ако заключението Ви е отрицателно, ще получите информация, след коя дата имате възможност отново, да се явите на изследване в нашата лаборатория.

Важно е да знаете, че това не е изпит, а изследване. Предмет на изследването са само качества, които са от значение за безопасното управление на МПС. Когато вашите резултати са в съответствие с изискванията, то тогава заключението за психологическа годност е положително.
За да постигнете желания от Вас, резултат е необходимо да имате желание да се справите, да се чувствате отпочинали, спокойни и уверени и да спазвате точно инструкциите, които ще Ви бъдат дадени :)

***В деня на изследването носете документ за самоличност, който ще бъде сверен от длъжностното лице и следните документи :

- Ако кандидатствате за съответна категория : Копие от шофьорската книжка и талон. /ако не е наличен - акт /

- Ако книжката Ви е отнета :
по чл. 157 -/ отнемане на всички контролни точки/ - копие от заповедта за отнемане на свидетелството за управление на МПС и удостоверение за изтърпяно наказание / оригинал /

по чл.171 - копие от заповедта за принудителна административна мярка и удостоверение за изтърпяно наказание / оригинал /

по чл. 343г. от НК /Наказателен Кодекс/-  копие от съдебното решение /важи също протокол или споразумение/ и удостоверение за изтърпяно наказание / оригинал /

по чл. 174 - копие от заповедта за принудителната административна мярка и удостоверение за изтърпяно наказание /оригинал/

Удостоверенията за изтърпяно наказание се вадят от КАТ там, където се водите на отчет като водач.

В случаите, когато се явявате на изследване, за да възстановите правата си като водач, удостоверението е валидно за срок от една година.

Необходимо е да знаете, че трябва да се обадите предварително, преди деня в който желаете да се явите на изследване. /Психологически изследвания се провеждат  от понеделник до неделя включително/
Пример: Ако се обадите в понеделник до 11ч. , то ще бъдете записани за вторник от 11ч. за изследване.

Можете да задавате вашите въпроси в приложението "Ask", на изложения в описанието телефон или лично на адрес : ул."Княз Имеритински" №85 бл."Албена"-партер.
Очакваме Ви :)


Образец- копия на необходими документиОбразец- копия на необходими документи

Психо тест за Шофьори кат.:"С","D","TAXI","По искане на работодател".

Психологическа лаборатория-към ДКЦ"Здраве"гр. Ловеч извършва регламентираните от Закона за движението по пътищата психологически изследвания на водачи на МПС,таксиметрови шофьори,превоз на пътници и товари,изследване по чл.157,171 и чл.343 от ЗДв.П. Записване по телефона и на място.Адрес: гр.Ловеч,ул."Кн.Имеритински"85(на гърба на казармата) тел.:0887717737 тел.:068/600224 Психолог:Стела Стоянова.

Психо тест за Водачи лишени от правоуправление

По:
чл. 157 (лица с отнето свидетелство по чл. 157 ЗДвП)

чл. 171 (чл. 171, т. 1, буква „а“, ЗДвП - лица с временно отнето свидетелство за управление на МПС)

чл. 174, ал. 2  (чл. 174, ал. 2 от ЗДвП - лица с временно отнето свидетелство за управление на МПС)

чл. 343г от НК (чл. 343г от НК - лица с временно отнето свидетелство за управление на МПС)

Как да се свържете с нас:За всички, които биха желали да се свържат с нас, може да ни намерите на следните платформи :

 •    VIBER - 0887 71 77 37
 •    Мобилен Телефон : 0887 71 77 37
 •   Стационарен Телефон : 068/ 600 224
 •   Можете да изпращате вашите запитвания на лични съобщения, тук на страницата ни или в приложението  "Ask":)
 • Ако решите да се запишете за тест  през страницата ни /препоръчително е само чрез лични съобщения/ , оставете телефонен номер , за да можем да се свържем с Вас и да уточним датата и часа на явяването Ви. Може да ни изпратите желаните от Вас - дата и час, а ние ще Ви върнем отговор:


 • Чрез лично съобщение
 • Или чрез уведомителен  SMS  / за абонати на мтел/. 
 • Ако не желаете да получите уведомления, моля уточнете го!
 • Психологическа Лаборатория е на разположение за Вас всеки делничен ден от 09:00 ч. до 16:00 на адрес  :
     гр. Ловеч ул."Княз Имеритински" №85 бл."Албена"-партер :)
 • Лесно и удобно е, тъй като плащанията се извършват в лабораторията. Ако желаете да получите фактура, трябва да предоставите данните при записването си :)

Очакваме Ви !

Легенда по чл.149 от ЗДВП

Чл. 149
Моторните превозни средства се делят на следните категории, означени с латински букви:
 1. Категория Моторни превозни средства
  А мотоциклети
  М мотопеди
  B автомобили, чиято максимално допустима маса не надвишава 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство
  C товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг
  D автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; към тази категория се отнасят и съчленените автобуси; прикачването на ремарке към тях е забранено
  B + E състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато: а) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава 750 кг; б) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на теглещото превозно средство
  C + E състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг
  D + E състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория О и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг
  T TКТ колесни трактори
  TТБ тролейбуси
  TТМ трамвайните мотриси

Снимки тест >>ЗДвП и Наредби >>

ЗАКОНИ И НАРЕДБИ

Промени в ЗДвП!

    Доскоро веднъж издадено, удостоверението за психологическа годност важеше до навършване на 55 годишна възраст (освен ако работодателя не изиска ново или при смяна на местоработата).
   С новия закон за движение по пътищата водачите на таксиметров превоз или на обществени превози на пътници или товари трябва да притежават валидно удостоверение за психологическа годност, чийто срок на валидност е три години.
  В държавен вестник бр. 60 от 07.08.2012 г. е обнародван Закон за изменение и допълненение на Закона за движението по пътищата.
   В § 21. от въпросния брой е записано, че член 178в се изменя така:
(5) Наказва се с глоба в размер 500 лв. водач, който извършва таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност.

Когато нарушението по ал.1-5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба и имуществена санкция  в двоен размер.
ВАЖНО!!!
Първо и второ психологическо изследване се извършва в една и съща лаборатория. Всеки има право на три явявания в рамките на 1 година. Ако първото заключение е отрицателно, второто се извършва до 6 месеца след това. Ако и второто е отрицателно – до 6 месеца след първото. При неспазване на сроковете или отрицателно трето заключение, ново изследване може да се извърши не по-рано от 1 година след първото.
Удостоверението за психологическа годност се издава в деня на психологическото изследване
При изгубено или повредено удостоверение в срок на валидност се издава дубликат със същото съдържание и валидност като оригинала, след подадено заявление в лабораторията.
Психологическото изследавне се извършва преди явяването на изпит за шофьорска книжка за съответната категория, за таксиметровите шофьори – преди явяването на изпит за удостоверение за водач на такси, а за чужденците – преди издаването на българско свидетелство за управление на МПС. За шофьорите с отнета шофьорска книжка изследването се прави след изтичане на наказанието.
При невладеене на български език, лицето се явява със заклет преводач за собствена сметка
До психологическо изследване не се допускат лица, които:- не представят съответните документи;
- са в нетрезво състояние;
- се явят след започване на теста.
Изследанията за психологическа годност се извършват на основание на: Наредба № 36 за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии.Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г.

Промени >>

Промени в нар. 36на МТ

Член 178в от ЗДвП се изменя така:
(5) Наказва се с глоба в размер 500 лв. водач, който извършва
таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно
удостоверение за психологическа годност.
(6) Когато нарушението по ал. 1 – 5 е повторно, наказанието е предвидената
за съответното нарушение глоба или имуществена санкция в двоен размер.


В чл. 153б от ЗДвП се правят следните изменения:
точка 2 се изменя така:
„2. третото психологическо изследване – в Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Методическото ръководство за извършване на психологическите
изследвания се извършва от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.“

Валидност >>

Срокове за валидност:Издаденото удостоверение е със срок за валидност 3 години от датата
на положителното заключение. 


При постъпване на работа
удостоверението е валидно до 55 – годишна
възраст при условие, че
водачът не е напуснал предприятието.

Водачи, след навършване на 55 години подлежат на психологическо
изследване на всеки три години след датата на издаване на
предходното удостоверение за психологическа годност, а при
навършване на 65-годишна възраст срокът на валидност е една година

Документи >>

Необходими документи и Етапи на психотеста

Документите които представя всеки кандидат са: 

1. Документ за самоличност (лична карта, свидетелство за самоличност),
като чужденците и българските граждани с чуждестранно свидетелство за
управление на МПС представят и копие от страницата с постоянния адрес.
2. Свидетелство за управление на МПС с контролния талон (за водачите на
МПС) и  копие от тях.
3. Копие от заповедта за лишаване от право да управляват МПС и копие от
съдебното решение (ако има такова).

При явяване на психологическо изследване следва да бъдат представени
и оригинали на предоставените копия от необходимите документи за
сверяване от длъжностното лице. При отнет контролен талон във връзка
със съставен Акт се представя копие на Акта.                                                                                         
 
 •  Стъпки за провеждане на психологическо изследване  
1. Регистрацията на явилите се за изследване лица се извършва, като лицата собственоръчно попълват регистрационна карта и се подписват.
2. Провежда се изследване на познавателната, психомоторната и
личностната сфери, наблюдение и беседа.
3. Психологическото изследване завършва със заключение за
психологическа годност. При съответствие на резултатите от изследването
с изискванията към съответната категория или професионална група
заключението за психологическа годност е "Допуска се". При
несъответствие на резултатите от изследването с изискванията към
съответната категория или професионална група заключението за
психологическа годност е "Не се допуска".
4. При положително заключение ("Допуска се") от първото психологическо
изследване, на лицето се издава удостоверение за психологическа
годност, което важи три години от датата на неговото издаване.
6. Удостоверението за психологическа годност е собственост на лицето,
на което е издадено.
7. При отрицателно заключение ("Не се допуска") от първото изследване,
лицето има право да се яви на второ психологическо изследване в същата
психологическа лаборатория. То се извършва в срок до шест месеца след
първото, след предварително записване. Второто изследване се извършва
след представяне на следните документи в деня на изследването:
- документ за самоличност
8. При положително заключение от второто психологическо изследване, на
лицето се издава удостоверение за психологическа годност с определена
валидност.
9. При отрицателно заключение от второто изследване, изследваното лице
има право на трето, експертно, изследване в Централната експертна
психологическа комисия (ЦЕПК), в срок до шест месеца след второто
изследване.
Третото, експертно, изследване се извършва само в сградата на
Агенция Автомобилна Администрация.
10. При отрицателно заключение от третото изследване или неявяване на
второ или трето изследване, лицето има право на ново психологическо
изследване една година след първото изследване.

Записване >>

Записването за провеждане на психологическо изследване
може да се извършва по телефона от 08.30ч. - 17.00 и на място- ул."Княз Имеритински"№85 гр.Ловеч
По електронната поща можете да задавате вашите въпроси,
но, не и да извършвате записване.
При записването е необходимо да съобщите трите си имена и ЕГН

Начало >>

Лаборатория за Психологически Изследвания "Здраве"  е лицензирана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с № 0052 от 06.12.2012г. да извършва регламентираните от Закона за движението по пътищата психологически изследвания за водачи на МПС.