Бърз Достъп : Важна Информация за водачите на МПС и психологическото изследване :)


Психологическото изследване при водачите на МПС се подразделя на три части :

* През първата част на хартиен носител се изследва познавателната и личностната сфера и се извършва наблюдение. Познавателната сфера се изследва за ограничено време, докато при личностната сфера не е необходимо време за това.

* Втората част на изследването е свързана с психомоторната сфера. На уред, наречен детерминатор се изследват вашите реакции, свързани с разпознаване на светлини, звуци и натискане на педали.

* Третата част на изследването е свързана с беседването Ви с психолог. По този начин се добива повече информация за Вас.
В края на третата част, ще получите заключение. Ако то е положително, ще получите удостоверение за психологическа годност, ако не е , то трябва да се явите на второ психологическо изследване до шест месеца, от датата на първото Ви явяване. В края на беседата , ще видите вашите резултатите и възможност да ги разгледате. Можете да задавате всякакви въпроси, свързани с тях или удостоверението Ви :)
Удостоверението Ви ще има валидност три години, от датата на издаване.


Ако заключението Ви е отрицателно, ще получите информация, след коя дата имате възможност отново, да се явите на изследване в нашата лаборатория.

Важно е да знаете, че това не е изпит, а изследване. Предмет на изследването са само качества, които са от значение за безопасното управление на МПС. Когато вашите резултати са в съответствие с изискванията, то тогава заключението за психологическа годност е положително.
За да постигнете желания от Вас, резултат е необходимо да имате желание да се справите, да се чувствате отпочинали, спокойни и уверени и да спазвате точно инструкциите, които ще Ви бъдат дадени :)

***В деня на изследването носете документ за самоличност, който ще бъде сверен от длъжностното лице и следните документи :

- Ако кандидатствате за съответна категория : Копие от шофьорската книжка и талон. /ако не е наличен - акт /

- Ако книжката Ви е отнета :
по чл. 157 -/ отнемане на всички контролни точки/ - копие от заповедта за отнемане на свидетелството за управление на МПС и удостоверение за изтърпяно наказание / оригинал /

по чл.171 - копие от заповедта за принудителна административна мярка и удостоверение за изтърпяно наказание / оригинал /

по чл. 343г. от НК /Наказателен Кодекс/-  копие от съдебното решение /важи също протокол или споразумение/ и удостоверение за изтърпяно наказание / оригинал /

по чл. 174 - копие от заповедта за принудителната административна мярка и удостоверение за изтърпяно наказание /оригинал/

Удостоверенията за изтърпяно наказание се вадят от КАТ там, където се водите на отчет като водач.

В случаите, когато се явявате на изследване, за да възстановите правата си като водач, удостоверението е валидно за срок от една година.

Необходимо е да знаете, че трябва да се обадите предварително, преди деня в който желаете да се явите на изследване. /Психологически изследвания се провеждат  от понеделник до неделя включително/
Пример: Ако се обадите в понеделник до 11ч. , то ще бъдете записани за вторник от 11ч. за изследване.

Можете да задавате вашите въпроси в приложението "Ask", на изложения в описанието телефон или лично на адрес : ул."Княз Имеритински" №85 бл."Албена"-партер.
Очакваме Ви :)


Образец- копия на необходими документиОбразец- копия на необходими документи