Психо тест за Водачи лишени от правоуправление

По:
чл. 157 (лица с отнето свидетелство по чл. 157 ЗДвП)

чл. 171 (чл. 171, т. 1, буква „а“, ЗДвП - лица с временно отнето свидетелство за управление на МПС)

чл. 174, ал. 2  (чл. 174, ал. 2 от ЗДвП - лица с временно отнето свидетелство за управление на МПС)

чл. 343г от НК (чл. 343г от НК - лица с временно отнето свидетелство за управление на МПС)