Начало >>

Лаборатория за Психологически Изследвания "Здраве"  е лицензирана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с № 0052 от 06.12.2012г. да извършва регламентираните от Закона за движението по пътищата психологически изследвания за водачи на МПС.