Легенда по чл.149 от ЗДВП

Чл. 149
Моторните превозни средства се делят на следните категории, означени с латински букви:
 1. Категория Моторни превозни средства
  А мотоциклети
  М мотопеди
  B автомобили, чиято максимално допустима маса не надвишава 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство
  C товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг
  D автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; към тази категория се отнасят и съчленените автобуси; прикачването на ремарке към тях е забранено
  B + E състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато: а) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава 750 кг; б) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на теглещото превозно средство
  C + E състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг
  D + E състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория О и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг
  T TКТ колесни трактори
  TТБ тролейбуси
  TТМ трамвайните мотриси